Stan zdrowia Polaków

Raport „Stan zdrowia Polaków” zawiera wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na uczestnikach akcji „Adamed Dla Rodziny” w 6 miastach: Pabianicach, Kołobrzegu, Lesznie, Katowicach, Ełku i Nowym Sączu oraz internetowego badania ankietowego. Łączna próba badania to 1011 pełnoletnich mieszkańców Polski, w podziale na płeć, wiek oraz województwo. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat za pośrednictwem techniki badawczej CAWI z wykorzystaniem panelu badawczego Badanie Opinii.

Podczas kampanii „Adamed Dla Rodziny” pacjenci mieli możliwość odbycia konsultacji lekarskiej oraz wykonania następujących badań: echo serca, lipidogram: poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, LDL, trójglicerydów; pomiar glukozy; pomiar ciśnienia tętniczego i tętna; spirometrii; badań okulistycznych; badań diabetologicznych (poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c); badań urologicznych połączonych z konsultacją lekarską oraz badań USG. Statystyki związane z prowadzoną kampanią zostały przedstawione w raporcie w oparciu o płeć pacjentów, ich wiek oraz miejscowość, w której odbyli wizytę w ramach kampanii.

„Raport dotyczący stanu zdrowia Polaków przygotowany w ramach kampanii Adamed Dla Rodziny to prawdziwa kopalnia wiedzy, jeśli myślimy o chorobach przewlekłych, chorobach populacyjnych w naszym kraju. Warto podkreślić, że prezentowane tutaj dane dotyczą ponad 1000 respondentów, ze wszystkich województw. Co istotne – to około 40% z nich pochodzi ze wsi lub małych miasteczek. Kiedy  mówimy  o  profilaktyce,  o  chorobach  przewlekłych,  dostępności  do  badań  przesiewowych czy do opieki specjalistycznej, to jest właśnie ta grupa docelowa, która zwykle jest niedoceniana i ma utrudniony dostęp do specjalistów.”

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Alergolog i pulmonolog
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

„Stan zdrowia i tryb życia Polaków ukazany w raporcie wskazuje na to, że wciąż należy uświadamiać, jak ważna jest profilaktyka. Wciąż w naszej diecie dominuje mięso i zbyt dużo niezdrowych napojów, nie jesteśmy też wystarczając aktywni fizycznie. Edukacja pacjentów na temat wpływu stylu życia na możliwość rozwoju chorób cywilizacyjnych to pierwszy krok do tego, by zachęcić ich do badań profilaktycznych. Jednak dopiero umożliwienie Polakom badań i konsultacji z lekarzem, powszechna dostępność oferty medycznej to klucz do sukcesu. Inaczej nie polepszymy zdrowia naszej populacji – nie zmniejszymy tzw. długu zdrowotnego Polski. Kampanie, jak ta firmy Adamed, są cenne, bo dają dużej grupie społecznej możliwość skorzystania z oferty nieosiągalnej na co dzień w miejscu ich zamieszkania.”

Prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
Prezes Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych
Katedra Chorób Cywilizacyjnych 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Konferencja prasowa – premiera „Raportu o stanie zdrowia Polaków 2022

 

PEŁNY RAPORT DO POBRANIA (PDF):

Adamed Expert